พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี และคณะ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ชาย ดิษยเดช อายุ 90 ปี อดีด นายสนามมวยเวทีลุมพินีท่านที่ 6 (พ.ศ.2518 – พ.ศ.2522) ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เมื่อ 5 มี.ค.62

พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี และคณะ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ พล.ต.ชาย ดิษยเดช อายุ 90 ปี อดีด นายสนามมวยเวทีลุมพินีท่านที่ 6 (พ.ศ.2518 – พ.ศ.2522) ณ ศาลา 13 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เมื่อ 5 มี.ค.62