พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ เลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบ เข้ากองทุนฯ จาก พล.ท.สุภรัตน์ เงินบำรุง ปลัดบัญชีทหาร ร่วมกับ โปรโมเตอร์ “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO./มวยไทยเกียรติเพชร-ซูเปอร์ไฟต์” จัดมวยการกุศล เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรกำลังพล และ กิจกรรมสาธารณกุศลของ บก.ทท. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 9 มี.ค.62

พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ เลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบ เข้ากองทุนฯ จาก พล.ท.สุภรัตน์ เงินบำรุง ปลัดบัญชีทหาร ร่วมกับ โปรโมเตอร์ “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO./มวยไทยเกียรติเพชร-ซูเปอร์ไฟต์” จัดมวยการกุศล เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรกำลังพล และ กิจกรรมสาธารณกุศลของ บก.ทท. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 9 มี.ค.62