พล.ต. ชวเมธ​ จุ้ย​เจริญ​ จก.สก.ทบ./นายสนาม​มวยเวทีลุมพินี​ เป็นประธานการ ประชุมกรรมการบริหาร และโปรโมเตอร์สนามมวยเวทีลุมพินี ครั้งที่ 1/2562 พร้อมมอบรายการไตรมาสที่ 2/62 ให้โปรโมเตอร์ฯ ณ ห้องประชุม สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15 มี.ค.62

พล.ต. ชวเมธ​ จุ้ย​เจริญ​ จก.สก.ทบ./นายสนาม​มวยเวทีลุมพินี​ เป็นประธานการ ประชุมกรรมการบริหาร และโปรโมเตอร์สนามมวยเวทีลุมพินี ครั้งที่ 1/2562 พร้อมมอบรายการไตรมาสที่ 2/62 ให้โปรโมเตอร์ฯ ณ ห้องประชุม สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15 มี.ค.62