พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นายสนามมวยเวทีลุมพินี เป็นประธานการประชุมเพื่อพบปะกับนักกีฬามวยไทย ที่รับราชการในสังกัด ทบ. และผู้บังคับบัญชาของนักมวยไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้แทนชมรมมวยไทยสมัครเล่น ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 1430 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี

พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นายสนามมวยเวทีลุมพินี เป็นประธานการประชุมเพื่อพบปะกับนักกีฬามวยไทย ที่รับราชการในสังกัด ทบ. และผู้บังคับบัญชาของนักมวยไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และผู้แทนชมรมมวยไทยสมัครเล่น ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 1430 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี