พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจาก คุณฐากูร อุทัยวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดอันดับสนามมวยเวทีลุมพินี และคณะกรรมการฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายสนามมวยเวทีลุมพินีท่านใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 30 เม.ย.62

พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจาก คุณฐากูร อุทัยวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดอันดับสนามมวยเวทีลุมพินี และคณะกรรมการฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายสนามมวยเวทีลุมพินีท่านใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 30 เม.ย.62