พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมกับฝ่ายแพทย์สนามมวยเวทีลุมพินี นำเครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้สแกนแฟนมวยชาวไทย และชาวต่างชาติ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมกับฝ่ายแพทย์สนามมวยเวทีลุมพินี นำเครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้สแกนแฟนมวยชาวไทย และชาวต่างชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน และล้างมือให้สะอาดด้วยเจลก่อนเดินเข้าสนามมวย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 และหากพบรายใดมีอุณหภูมิสูงก็จะส่งให้แพทย์สนามมวยฯตรวจและงดเข้าสนามมวยเวทีลุมพินี ผลการตรวจไม่พบแฟนมวยมีไข้สูง เมื่อ 3 มี.ค.63