พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก และคุณไพรัชต์ ประชุมชน ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึกพุ่มพันธ์ม่วง”

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก และคุณไพรัชต์ ประชุมชน ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึกพุ่มพันธ์ม่วง” จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการงานตำรวจ และสาธารณกุศล ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 3 มี.ค.63