ประวัติสนามมวยเวทีลุมพินี

สนามมวยเวทีลุมพินีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2499 ปัจจุบันเป็นสนามมวยมาตรฐานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งยังดำเนินการในประเทศไทย สนามมวยเวทีลุมพินีบริหารจัดการโดยกองทัพบก เคยตั้งอยู่บริเวณริมถนนพระรามสี่ จนกระทั่งได้ย้ายมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบันบนถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ด้วยความสามารถในการรองรับผู้คนจำนวนมากพร้อมด้วยคุณภาพระดับนานาชาติ สนามมวยเวทีลุมพินีพร้อมแล้วสำหรับการรองรับผู้เข้าชมมวยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในทุกฤดูกาล

สนามมวยเวทีลุมพินีมีส่วนสำคัญกับวงการมวยไทย ซึ่งรวมถึงนักมวย โปรโมเตอร์ แฟนกีฬา ตลอดจนผู้สนใจในกีฬาหมัดมวยนี้ เป็นเวลากว่า 60 ปี ในขณะเดียวกัน สนามมวยเวทีลุมพินีเต็มไปด้วยผู้ชมในทุกวันที่มีการแข่งขัน เต็มไปด้วยเสียงเชียร์จากผู้ชมซึ่งหลงใหลในมวยไทยพันธุ์แท้ บรรยากาศการเชียร์สุดมันส์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งไม่ใช่ทุกสนามจะทำได้เหมือน จนอาจกล่าวได้ว่าสนามแห่งนี้ไม่ใช่สนามมวยทั่วๆ ไป แต่เป็นจุดหมายสูงสุดของมวยไทยอาชีพ ไม่มีนักมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานคนใดจะถือว่าถึงจุดสูงสุดในชีวิตนักมวยไทยได้ หากไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนเวทีมวยลุมพินีแห่งนี้ อย่างไรก็ดี ชื่อเสียงของสนามแห่งนี้ไม่ใช่จำกัดเพียงบทบาทข้างต้น แต่ยังรวมถึงการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอีกด้วย

วัตถุประสงค์

    1. สนามมวยเวทีลุมพินี เป็นกิจการของกองทัพบก เพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการกองทัพบกและสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก
    2. ผดุงและส่งเสริมศิลปะมวยไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย
    3. สร้างอาชีพให้แก่นักมวยไทยและสากล ให้เป็นอาชีพที่มั่นคงประเภทหนึ่ง
    4. สร้างนักมวยสากลแชมเปี้ยนโลก เพื่อส่งเสริมเกียรติภูมิของชาติไทย
    5. ร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน