Promoter

pmt-01

นายพีรพงษ์ ธีระเดชพงศ์
ศึกเกียรติเพชร

pmt-02

นายประดิษฐ์ สฤษดิ์อภิรักษ์
ศึกเพชรสุภาพรรณ

pmt-03

พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์
ศึกแสงมรกต

pmt-04

นายสุรพล นราตรีกุล
ศึกขุนศึกตระกูลหยาง

pmt-05

พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์
ศึกเพชรเกียรติเพชร

pmt-06

ร.อ.ดร.รชฏ พิสิษฐบรรณกร
ศึกอาร์แอร์ไลน์

pmt-07

พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง
ศึกพุ่มพันธ์ม่วง

pmt-08

นายสมบูรณ์ นิรุตติเมธี
ศึกอีมิเน้นท์แอร์

download-3-1-100x140

นายสมนึก พัดบุรี
เพชรหนุ่มน้อย

pmt-09

นายสมชาย เทศรุ่งเรือง
ศึก พี.เค.แสนชัย

download-14-100x140

นายพัฒน์ชนินทร์ มีจันทร์
ศึกวันชนะชัย

download-4-1-100x140

น.ส.ปริยากร รัตนสุบรรณ
ศึกเอสวัน

download-1-1-100x140

ดร.ศุภศักดิ์ เงาประเสริฐวงศ์
ศึก ดร.น๊อตมวยไทยซุปเปอร์ไฟต์

promoter

นายภุชงค์ กิจขยัน
ศึกศิริลักษณ์มวยไทย