เจ้าหน้าที่ทีมรักษาความสะอาดเขตป้อมปราบศูตรพ่าย กทม. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในและภายนอกสนามมวยเวทีลุมพินี

เจ้าหน้าที่ทีมรักษาความสะอาดเขตป้อมปราบศูตรพ่าย กทม. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในและภายนอกสนามมวยเวทีลุมพินี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ หน.ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี นำเจ้าหน้าที่ทีมรักษาความสะอาดเขตป้อมปราบศูตรพ่าย กทม. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในและภายนอกสนามมวยเวทีลุมพินี...
พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก และคุณไพรัชต์ ประชุมชน ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึกพุ่มพันธ์ม่วง”

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก และคุณไพรัชต์ ประชุมชน ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึกพุ่มพันธ์ม่วง”

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก และคุณไพรัชต์ ประชุมชน ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy...
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมกับฝ่ายแพทย์สนามมวยเวทีลุมพินี นำเครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้สแกนแฟนมวยชาวไทย และชาวต่างชาติ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมกับฝ่ายแพทย์สนามมวยเวทีลุมพินี นำเครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้สแกนแฟนมวยชาวไทย และชาวต่างชาติ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมกับฝ่ายแพทย์สนามมวยเวทีลุมพินี นำเครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้สแกนแฟนมวยชาวไทย และชาวต่างชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน และล้างมือให้สะอาดด้วยเจลก่อนเดินเข้าสนามมวย...
พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก ผู้แทน บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบรรยากาศการแข่งขันมวยรอบไทยประกันชีวิต ครั้งที่ 21 ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 22 ก.พ.63

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก ผู้แทน บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบรรยากาศการแข่งขันมวยรอบไทยประกันชีวิต ครั้งที่ 21 ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 22 ก.พ.63

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก ผู้แทน บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบรรยากาศการแข่งขันมวยรอบไทยประกันชีวิต ครั้งที่ 21 ณ สนามวยเวทีลุมพินี...
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบของขวัญและอวยพรครบรอบวันเกิดย้อนหลัง ให้กับ พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์ (ผู้พันแอล) โปรโมเตอร์ศึกเพชรเกียรติเพชร (วันเกิดวันที่ 13 ก.พ.63)  มอบ ณ “ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ +เพชรเกียรติเพชร ” สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 21 ก.พ.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบของขวัญและอวยพรครบรอบวันเกิดย้อนหลัง ให้กับ พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์ (ผู้พันแอล) โปรโมเตอร์ศึกเพชรเกียรติเพชร (วันเกิดวันที่ 13 ก.พ.63) มอบ ณ “ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ +เพชรเกียรติเพชร ” สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 21 ก.พ.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบของขวัญและอวยพรครบรอบวันเกิดย้อนหลัง ให้กับ พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์ (ผู้พันแอล) โปรโมเตอร์ศึกเพชรเกียรติเพชร (วันเกิดวันที่ 13 ก.พ.63) มอบ ณ “ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ +เพชรเกียรติเพชร ”...
พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก  คุณทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Office บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15 ก.พ.63

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก คุณทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Office บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15 ก.พ.63

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก คุณทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Office บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15...
X