Home

รายการมวย

ประวัติของลุมพินี

สนามมวยลุมพินีก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2499 เป็นสนามมวยไทยมาตรฐาน 7 แห่งของประเทศไทย มีชื่อเสียงไม่เพียงแต่สร้างและผลิตนักมวยไทยชั้นนำเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมศิลปะมวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สนามมวยลุมพินียังผลิตนักมวยชาวตะวันตกหลายรายเข้าร่วมเป็นแชมป์โลกอีกด้วย สำหรับกิจกรรมภายในประเทศจะช่วยส่งเสริมอาชีพให้นักมวยนักโปรโมตรวมถึงการนำเสนอความบันเทิงแก่ผู้ที่สนใจกีฬาประเภทนี้

สนามมวยลลุมพินี

สนามมวยเวทีลุมพีนี ไม่เพียงแต่มีวัตถุประสงค์ในการสืบสานศิลปะการต่อสู้ของไทย แต่เรามุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงควบคู่กับการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมศิลปะมวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งเน้นการผลิตนักมวยชาวตะวันตกหลายรายเข้าร่วมเป็นแชมป์โลก

สนามมวยเวทีลุมพินี ได้เช่าพื้นที่กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินดั่งเดิมของสนามมวยตั้งแต่แรกที่ได้หมดสัญญาลง จึงมีเหตุจำเป็นที่ทางคณะกรรมการบริหารสนามมวยเวทีลุมพินี ต้องย้ายเวทีไปยังสถานที่แห่งใหม่ ไปอยู่ที่บริเวณศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก ถนนรามอินทรา ใกล้กับสนามกอล์ฟกองทัพบก

โดยสนามมวยเวทีลุมพินีแห่งใหม่ ได้ออกแบบโครงสร้างที่มีมาตรฐานและยิ่งใหญ่กว่าเดิม ซึ่งพร้อมรองรับแฟนหมัดมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในทุกฤดูกาล