News & Activites

เจ้าหน้าที่ทีมรักษาความสะอาดเขตป้อมปราบศูตรพ่าย กทม. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในและภายนอกสนามมวยเวทีลุมพินี

เจ้าหน้าที่ทีมรักษาความสะอาดเขตป้อมปราบศูตรพ่าย กทม. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในและภายนอกสนามมวยเวทีลุมพินี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ พ.อ.มงคล บุตรดาวงษ์ หน.ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี นำเจ้าหน้าที่ทีมรักษาความสะอาดเขตป้อมปราบศูตรพ่าย กทม. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในและภายนอกสนามมวยเวทีลุมพินี...

read more
พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก และคุณไพรัชต์ ประชุมชน ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึกพุ่มพันธ์ม่วง”

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก และคุณไพรัชต์ ประชุมชน ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึกพุ่มพันธ์ม่วง”

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.ต.อ.วชิรพงษ์ แก้วดวง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก และคุณไพรัชต์ ประชุมชน ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy...

read more
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมกับฝ่ายแพทย์สนามมวยเวทีลุมพินี นำเครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้สแกนแฟนมวยชาวไทย และชาวต่างชาติ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมกับฝ่ายแพทย์สนามมวยเวทีลุมพินี นำเครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้สแกนแฟนมวยชาวไทย และชาวต่างชาติ

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบให้ฝ่ายธุรการสนามมวยเวทีลุมพินี ร่วมกับฝ่ายแพทย์สนามมวยเวทีลุมพินี นำเครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้สแกนแฟนมวยชาวไทย และชาวต่างชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน และล้างมือให้สะอาดด้วยเจลก่อนเดินเข้าสนามมวย...

read more
พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก ผู้แทน บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบรรยากาศการแข่งขันมวยรอบไทยประกันชีวิต ครั้งที่ 21 ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 22 ก.พ.63

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก ผู้แทน บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบรรยากาศการแข่งขันมวยรอบไทยประกันชีวิต ครั้งที่ 21 ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 22 ก.พ.63

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด"ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์" จาก ผู้แทน บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบรรยากาศการแข่งขันมวยรอบไทยประกันชีวิต ครั้งที่ 21 ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 22...

read more
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบของขวัญและอวยพรครบรอบวันเกิดย้อนหลัง ให้กับ พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์ (ผู้พันแอล) โปรโมเตอร์ศึกเพชรเกียรติเพชร (วันเกิดวันที่ 13 ก.พ.63) มอบ ณ “ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ +เพชรเกียรติเพชร ” สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 21 ก.พ.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบของขวัญและอวยพรครบรอบวันเกิดย้อนหลัง ให้กับ พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์ (ผู้พันแอล) โปรโมเตอร์ศึกเพชรเกียรติเพชร (วันเกิดวันที่ 13 ก.พ.63) มอบ ณ “ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ +เพชรเกียรติเพชร ” สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 21 ก.พ.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบของขวัญและอวยพรครบรอบวันเกิดย้อนหลัง ให้กับ พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์ (ผู้พันแอล) โปรโมเตอร์ศึกเพชรเกียรติเพชร (วันเกิดวันที่ 13 ก.พ.63) มอบ ณ "ศึกทรูโฟร์ยูมวยมันส์วันศุกร์ +เพชรเกียรติเพชร ” สนามมวยเวทีลุมพินี...

read more
พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก คุณทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Office บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15 ก.พ.63

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด”ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จาก คุณทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Office บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15 ก.พ.63

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสด"ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์" จาก คุณทำนุ บุญประกอบ Managing Executive Office บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15...

read more
พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.อ.สุชญาณ ศรีตระกูล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 19 ร่วมกับโปรโมเตอร์ “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ,ลูกจ้าง และพนักงานราชการของหน่วย ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15 ก.พ.63

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.อ.สุชญาณ ศรีตระกูล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 19 ร่วมกับโปรโมเตอร์ “ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์” จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ,ลูกจ้าง และพนักงานราชการของหน่วย ณ สนามวยเวทีลุมพินี เมื่อ 15 ก.พ.63

พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รองนายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พ.อ.สุชญาณ ศรีตระกูล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 19 ร่วมกับโปรโมเตอร์ "ศึกท่อน้ำไทยลุมพินี TKO/มวยไทยเกียรติเพชร ซูเปอร์ไฟต์" จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย...

read more
พล.ต. ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) คล้องพวงมาลัยให้กับ โชคกุญชร ก.สกุลเชื้อ🔴 และเอเลี่ยน เพชรเกษม🔵 คู่ที่3 โดย โชคกุญชร เอาชนะคะแนนไปแบบสุดมันส์ ในศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + พี.เค.แสนชัย เมื่อ 11 ก.พ. 63

พล.ต. ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) คล้องพวงมาลัยให้กับ โชคกุญชร ก.สกุลเชื้อ🔴 และเอเลี่ยน เพชรเกษม🔵 คู่ที่3 โดย โชคกุญชร เอาชนะคะแนนไปแบบสุดมันส์ ในศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + พี.เค.แสนชัย เมื่อ 11 ก.พ. 63

พล.ต. ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) คล้องพวงมาลัยให้กับ โชคกุญชร ก.สกุลเชื้อ🔴 และเอเลี่ยน เพชรเกษม🔵 คู่ที่3 โดย โชคกุญชร เอาชนะคะแนนไปแบบสุดมันส์ ในศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + พี.เค.แสนชัย เมื่อ 11 ก.พ. 63...

read more
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พล.ต.ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึก พี.เค.แสนชัย” จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย และสาธารณกุศล ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 11 ก.พ.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พล.ต.ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึก พี.เค.แสนชัย” จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย และสาธารณกุศล ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 11 ก.พ.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พล.ต.ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ศปภอ.ทบ.) ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึก พี.เค.แสนชัย”...

read more
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พล.ท.ธีระ ญาณวโร จเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึกเกียรติเพชร” จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 4 ก.พ.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พล.ท.ธีระ ญาณวโร จเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึกเกียรติเพชร” จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 4 ก.พ.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯจาก พล.ท.ธีระ ญาณวโร จเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ โปรโมเตอร์ ”ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + ศึกเกียรติเพชร” จัดมวยการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล ณ...

read more
พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ เลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี มอบเงินรางวัล 5,000.- บาท ให้กับ สิงหาเล็ก ส.โชคมีชัย ซึ่งคณะกรรมการจัดอันดับสนามมวยเวทีลุมพินี พิจารณารางวัลนักมวยไทยชกดุเดือด ประจำเดือน ธ.ค. 62 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 4 ก.พ. 63

พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ เลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี มอบเงินรางวัล 5,000.- บาท ให้กับ สิงหาเล็ก ส.โชคมีชัย ซึ่งคณะกรรมการจัดอันดับสนามมวยเวทีลุมพินี พิจารณารางวัลนักมวยไทยชกดุเดือด ประจำเดือน ธ.ค. 62 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 4 ก.พ. 63

พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ เลขาธิการสนามมวยเวทีลุมพินี มอบเงินรางวัล 5,000.- บาท ให้กับ สิงหาเล็ก ส.โชคมีชัย ซึ่งคณะกรรมการจัดอันดับสนามมวยเวทีลุมพินี พิจารณารางวัลนักมวยไทยชกดุเดือด ประจำเดือน ธ.ค. 62 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 4 ก.พ....

read more
พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบของขวัญและอวยพรครบรอบวันเกิดให้กับ พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์ โปรโมเตอร์ศึก แสงมรกต (วันเกิดวันที่ 30 ม.ค.63) มอบ ณ “ศึก แสงมรกต” สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 31 ม.ค.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบของขวัญและอวยพรครบรอบวันเกิดให้กับ พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์ โปรโมเตอร์ศึก แสงมรกต (วันเกิดวันที่ 30 ม.ค.63) มอบ ณ “ศึก แสงมรกต” สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 31 ม.ค.63

พล.ต.ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ./นายสนามมวยเวทีลุมพินี มอบของขวัญและอวยพรครบรอบวันเกิดให้กับ พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์ โปรโมเตอร์ศึก แสงมรกต (วันเกิดวันที่ 30 ม.ค.63) มอบ ณ "ศึก แสงมรกต" สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ 31...

read more
X